Nắm bắt tồn kho, bổ sung hàng hóa kịp thời

Kiểm kê hàng hóa dễ dàng

Thống kê chi tiết các giao dịch chuyển kho

Cân bằng kho

Có thể biết công nợ dễ dàng

Biết được doanh số bán và số lượng xuất bán

Biết được số lượng đã nhập và đã xuất

Biết được thời gian nhập, xuất

In được phiếu xuất kho

In được sỉ, lẻ và giá online

Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí quản lý

Tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng

Có thể quản lý từ xa

Hình 1: Hình ảnh kho sản phẩm

hình 2: Hình ảnh báo cáo kho sản phẩm

 • Đây là bản dùng thử. Với key sử dụng là 5 ngày.

  Trong thời gian này. Nếu bạn không hiểu chỗ nào thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0510 651 3179 để được hướng dẫn hoặc có thể xem hướng dẫn sử dụng ở phần hướng dẫn.

Cách mở chương trình và nhập thông tin sử dụng

Bước 1. Khởi động chương trình với biểu tượng từ màn hình.

Bước 2. Nhập các thông tin đăng nhập

(*) Chương trình đã mặc định sẵn các thông tin đăng nhập:

• Tài khoản: agile

• Mật khẩu: 123456

• Ca làm việc: SÁNG

Bước 3. Thay đổi các thông tin của đơn vị sử dụng, và đổi mật khẩu sử dụng.

Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết => Nhấn vào nút “Lưu” để lưu lại các thông tin của bạn.


CHỨC NĂNG BÁN LẺ

Từ Menu chính của chương trình (như hình sau):

* Cách tạo 1 vị trí mới: vd: Bàn, Phòng, ...

Bước 1. Chọn vào nút “Vị trí”

Bước 2. Tại dòng tạo mới: Nhập tên của vị trí cần tạo mới. Nhấn phím “Enter”để tạo thêm 1 dòng khác...

Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Vị trí” mà bạn vừa nhập vào.

Cách tạo 1 sản phẩm mới:

Bước 1: Chọn vào nút “Sản phẩm bán lẻ”

Bước 2: Tại dòng tạo mới nhập vào các thông tin của sản phẩm như: tên sản phẩm, đơn giá.

(*) Đánh vào dấu tick ở cột “Hiển thị bán lẻ” nếu bạn đang tạo 1 SP bán lẻ. Để trống nếu sản phẩm đó là 1 nguyên liệu.

Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Sản phẩm” mà bạn vừa tạo.

Cách tạo định lương cho 1 sản phẩm:

Bước 1: Chọn vào nút “Định lượng”

Bước 2: Chọn 1 sản phẩm bán lẻ

Bước 3: Chọn 1 nguyên liệu

Bước 4: Kích vào nút “Chọn sản phẩm”

(*) có thể chọn thêm nhiều nguyên liệu vào bảng định lượng của 1 sản phẩm bán lẻ.

+ Nhập vào tỷ lệ định lượng: tương ứng ở cột sản phẩm hoặc nguyên liệu.

Vd: (như hình bên dưới)

Khi bán lẻ 1 Sản phẩm “Gà” => phần mềm sẽ tự trừ kho: 1 con gà

Bước 5: Sau khi thêm đầy đủ định lượng => Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại thông tin.

* Cách Nhập kho Sản phẩm – Nguyên liệu:

Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu nhập kho”

Bước 2: Bấm “Tạo mới”

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết như: chọn nhà cung cấp, số chứng từ...

Bước 4: Kích vào dòng tạo mới để nhập sản phẩm cần nhập kho. Sau đó nhập các thông tin như đơn giá, số lượng, chiết khấu.

(*) Bấm Enter để chuyển vị trí chuột sang cột khác hoặc để hoàn thành thao tác trên dòng đang nhập.

Bước 5: Bấm nút “Lưu” để lưu lại đơn hàng vừa nhập. Hoặc bấm nút “Xem phiếu” để xem phiếu và tự lưu lun đơn hàng hiện tại.

*Tạo phiếu bán lẻ:

Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu bán lẻ”

Bước 2: Chọn vào 1 vị trí muốn tạo phiếu (vd:bàn 1a)

Bước 3: Bấm nút “Thêm mới”

Bước 4: Nhập tên sản phẩm cần tìm

(*) Có thể bỏ qua bước này nếu bạn đã quen với danh mục sản phẩm.

Bước 5: Kích vào nút “thêm” (màu đỏ) ở cuối mỗi sản phẩm. Chương trình sẽ gán đơn giá mặc định và số lượng bằng 1 cho sản phẩm đó vào phiếu.

Bước 6: Thay đổi số lượng theo nhu cầu.

Bước 7: Bấm nút “Lưu” để lưu lại phiếu vừa tạo (tạm thời)

(*) Nếu bạn muốn thêm 1 sản phẩm mới vào phiếu thì làm lại như Bước 4 trở đi.

Thanh toán phiếu bán lẻ

Bước 1: Chọn vào vị trí cần thanh toán (ví dụ: bàn 1a)

Bước 2: Nhấn nút “Thanh toán”

Bước 3: Nhấn “In phiếu” (để in phiếu thanh toán) hoặc “Xem phiếu” (nếu không cần in)

(*) Sau khi nhấn thanh toán. Phiếu vừa chọn sẽ được ghi nhận vào doanh thu. Các tài khoản của nhân viên sẽ không còn được chỉnh sửa nếu tài khoản Quản trị viên chưa đồng ý.

Xem báo cáo:

(*) chương trình đã mặc nội dung báo cáo theo ngày hiện tại

Bước 1: Nhấn vào nút “Doanh thu Hằng ngày”

Bước 2: Chọn ngày cần xem

Bước 3: Nhấn vào nút “Nạp dữ liệu”

  Nắm bắt tồn kho, bổ sung hàng hóa kịp thời

  Kiểm kê hàng hóa dễ dàng

  Thống kê chi tiết các giao dịch chuyển kho

  Cân bằng kho

  Có thể biết công nợ dễ dàng

  Biết được doanh số bán và số lượng xuất bán

  Biết được số lượng đã nhập và đã xuất

  Biết được thời gian nhập, xuất

  In được phiếu xuất kho

  In được sỉ, lẻ và giá online

  Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí quản lý

  Tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng

  Có thể quản lý từ xa

  Hình 1: Hình ảnh kho sản phẩm

  hình 2: Hình ảnh báo cáo kho sản phẩm

  • Đây là bản dùng thử. Với key sử dụng là 5 ngày.

   Trong thời gian này. Nếu bạn không hiểu chỗ nào thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0510 651 3179 để được hướng dẫn hoặc có thể xem hướng dẫn sử dụng ở phần hướng dẫn.

  Cách mở chương trình và nhập thông tin sử dụng

  Bước 1. Khởi động chương trình với biểu tượng từ màn hình.

  Bước 2. Nhập các thông tin đăng nhập

  (*) Chương trình đã mặc định sẵn các thông tin đăng nhập:

  • Tài khoản: agile

  • Mật khẩu: 123456

  • Ca làm việc: SÁNG

  Bước 3. Thay đổi các thông tin của đơn vị sử dụng, và đổi mật khẩu sử dụng.

  Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết => Nhấn vào nút “Lưu” để lưu lại các thông tin của bạn.


  CHỨC NĂNG BÁN LẺ

  Từ Menu chính của chương trình (như hình sau):

  * Cách tạo 1 vị trí mới: vd: Bàn, Phòng, ...

  Bước 1. Chọn vào nút “Vị trí”

  Bước 2. Tại dòng tạo mới: Nhập tên của vị trí cần tạo mới. Nhấn phím “Enter”để tạo thêm 1 dòng khác...

  Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Vị trí” mà bạn vừa nhập vào.

  Cách tạo 1 sản phẩm mới:

  Bước 1: Chọn vào nút “Sản phẩm bán lẻ”

  Bước 2: Tại dòng tạo mới nhập vào các thông tin của sản phẩm như: tên sản phẩm, đơn giá.

  (*) Đánh vào dấu tick ở cột “Hiển thị bán lẻ” nếu bạn đang tạo 1 SP bán lẻ. Để trống nếu sản phẩm đó là 1 nguyên liệu.

  Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Sản phẩm” mà bạn vừa tạo.

  Cách tạo định lương cho 1 sản phẩm:

  Bước 1: Chọn vào nút “Định lượng”

  Bước 2: Chọn 1 sản phẩm bán lẻ

  Bước 3: Chọn 1 nguyên liệu

  Bước 4: Kích vào nút “Chọn sản phẩm”

  (*) có thể chọn thêm nhiều nguyên liệu vào bảng định lượng của 1 sản phẩm bán lẻ.

  + Nhập vào tỷ lệ định lượng: tương ứng ở cột sản phẩm hoặc nguyên liệu.

  Vd: (như hình bên dưới)

  Khi bán lẻ 1 Sản phẩm “Gà” => phần mềm sẽ tự trừ kho: 1 con gà

  Bước 5: Sau khi thêm đầy đủ định lượng => Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại thông tin.

  * Cách Nhập kho Sản phẩm – Nguyên liệu:

  Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu nhập kho”

  Bước 2: Bấm “Tạo mới”

  Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết như: chọn nhà cung cấp, số chứng từ...

  Bước 4: Kích vào dòng tạo mới để nhập sản phẩm cần nhập kho. Sau đó nhập các thông tin như đơn giá, số lượng, chiết khấu.

  (*) Bấm Enter để chuyển vị trí chuột sang cột khác hoặc để hoàn thành thao tác trên dòng đang nhập.

  Bước 5: Bấm nút “Lưu” để lưu lại đơn hàng vừa nhập. Hoặc bấm nút “Xem phiếu” để xem phiếu và tự lưu lun đơn hàng hiện tại.

  *Tạo phiếu bán lẻ:

  Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu bán lẻ”

  Bước 2: Chọn vào 1 vị trí muốn tạo phiếu (vd:bàn 1a)

  Bước 3: Bấm nút “Thêm mới”

  Bước 4: Nhập tên sản phẩm cần tìm

  (*) Có thể bỏ qua bước này nếu bạn đã quen với danh mục sản phẩm.

  Bước 5: Kích vào nút “thêm” (màu đỏ) ở cuối mỗi sản phẩm. Chương trình sẽ gán đơn giá mặc định và số lượng bằng 1 cho sản phẩm đó vào phiếu.

  Bước 6: Thay đổi số lượng theo nhu cầu.

  Bước 7: Bấm nút “Lưu” để lưu lại phiếu vừa tạo (tạm thời)

  (*) Nếu bạn muốn thêm 1 sản phẩm mới vào phiếu thì làm lại như Bước 4 trở đi.

  Thanh toán phiếu bán lẻ

  Bước 1: Chọn vào vị trí cần thanh toán (ví dụ: bàn 1a)

  Bước 2: Nhấn nút “Thanh toán”

  Bước 3: Nhấn “In phiếu” (để in phiếu thanh toán) hoặc “Xem phiếu” (nếu không cần in)

  (*) Sau khi nhấn thanh toán. Phiếu vừa chọn sẽ được ghi nhận vào doanh thu. Các tài khoản của nhân viên sẽ không còn được chỉnh sửa nếu tài khoản Quản trị viên chưa đồng ý.

  Xem báo cáo:

  (*) chương trình đã mặc nội dung báo cáo theo ngày hiện tại

  Bước 1: Nhấn vào nút “Doanh thu Hằng ngày”

  Bước 2: Chọn ngày cần xem

  Bước 3: Nhấn vào nút “Nạp dữ liệu”

   Nắm bắt doanh thu hàng ngày

   Biết được vị trí từng phòng

   Có thể giờ, đơn giá phút dễ dàng cho việc tính tiền

   Thống kê số lượng và giá bán từng loại thực phẩm trong phòng

   Có thể định lượng nguyên liệu để cho ra thực phẩm

   Kiểm kê được phiếu thu, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu bán lẻ

   Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí quản lý

   Tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng

   Có thể quản lý từ xa

   Hình 1: Hình ảnh kho sản phẩm

   hình 2: Hình ảnh báo cáo kho sản phẩm

   • Đây là bản dùng thử. Với key sử dụng là 5 ngày.

    Trong thời gian này. Nếu bạn không hiểu chỗ nào thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0510 651 3179 để được hướng dẫn hoặc có thể xem hướng dẫn sử dụng ở phần hướng dẫn.

   Cách mở chương trình và nhập thông tin sử dụng

   Bước 1. Khởi động chương trình với biểu tượng từ màn hình.

   Bước 2. Nhập các thông tin đăng nhập

   (*) Chương trình đã mặc định sẵn các thông tin đăng nhập:

   • Tài khoản: agile

   • Mật khẩu: 123456

   • Ca làm việc: SÁNG

   Bước 3. Thay đổi các thông tin của đơn vị sử dụng, và đổi mật khẩu sử dụng.

   Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết => Nhấn vào nút “Lưu” để lưu lại các thông tin của bạn.


   CHỨC NĂNG BÁN LẺ

   Từ Menu chính của chương trình (như hình sau):

   * Cách tạo 1 vị trí mới: vd: Bàn, Phòng, ...

   Bước 1. Chọn vào nút “Vị trí”

   Bước 2. Tại dòng tạo mới: Nhập tên của vị trí cần tạo mới. Nhấn phím “Enter”để tạo thêm 1 dòng khác...

   Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Vị trí” mà bạn vừa nhập vào.

   Cách tạo 1 sản phẩm mới:

   Bước 1: Chọn vào nút “Sản phẩm bán lẻ”

   Bước 2: Tại dòng tạo mới nhập vào các thông tin của sản phẩm như: tên sản phẩm, đơn giá.

   (*) Đánh vào dấu tick ở cột “Hiển thị bán lẻ” nếu bạn đang tạo 1 SP bán lẻ. Để trống nếu sản phẩm đó là 1 nguyên liệu.

   Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Sản phẩm” mà bạn vừa tạo.

   Cách tạo định lương cho 1 sản phẩm:

   Bước 1: Chọn vào nút “Định lượng”

   Bước 2: Chọn 1 sản phẩm bán lẻ

   Bước 3: Chọn 1 nguyên liệu

   Bước 4: Kích vào nút “Chọn sản phẩm”

   (*) có thể chọn thêm nhiều nguyên liệu vào bảng định lượng của 1 sản phẩm bán lẻ.

   + Nhập vào tỷ lệ định lượng: tương ứng ở cột sản phẩm hoặc nguyên liệu.

   Vd: (như hình bên dưới)

   Khi bán lẻ 1 Sản phẩm “Gà” => phần mềm sẽ tự trừ kho: 1 con gà

   Bước 5: Sau khi thêm đầy đủ định lượng => Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại thông tin.

   * Cách Nhập kho Sản phẩm – Nguyên liệu:

   Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu nhập kho”

   Bước 2: Bấm “Tạo mới”

   Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết như: chọn nhà cung cấp, số chứng từ...

   Bước 4: Kích vào dòng tạo mới để nhập sản phẩm cần nhập kho. Sau đó nhập các thông tin như đơn giá, số lượng, chiết khấu.

   (*) Bấm Enter để chuyển vị trí chuột sang cột khác hoặc để hoàn thành thao tác trên dòng đang nhập.

   Bước 5: Bấm nút “Lưu” để lưu lại đơn hàng vừa nhập. Hoặc bấm nút “Xem phiếu” để xem phiếu và tự lưu lun đơn hàng hiện tại.

   *Tạo phiếu bán lẻ:

   Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu bán lẻ”

   Bước 2: Chọn vào 1 vị trí muốn tạo phiếu (vd:bàn 1a)

   Bước 3: Bấm nút “Thêm mới”

   Bước 4: Nhập tên sản phẩm cần tìm

   (*) Có thể bỏ qua bước này nếu bạn đã quen với danh mục sản phẩm.

   Bước 5: Kích vào nút “thêm” (màu đỏ) ở cuối mỗi sản phẩm. Chương trình sẽ gán đơn giá mặc định và số lượng bằng 1 cho sản phẩm đó vào phiếu.

   Bước 6: Thay đổi số lượng theo nhu cầu.

   Bước 7: Bấm nút “Lưu” để lưu lại phiếu vừa tạo (tạm thời)

   (*) Nếu bạn muốn thêm 1 sản phẩm mới vào phiếu thì làm lại như Bước 4 trở đi.

   Thanh toán phiếu bán lẻ

   Bước 1: Chọn vào vị trí cần thanh toán (ví dụ: bàn 1a)

   Bước 2: Nhấn nút “Thanh toán”

   Bước 3: Nhấn “In phiếu” (để in phiếu thanh toán) hoặc “Xem phiếu” (nếu không cần in)

   (*) Sau khi nhấn thanh toán. Phiếu vừa chọn sẽ được ghi nhận vào doanh thu. Các tài khoản của nhân viên sẽ không còn được chỉnh sửa nếu tài khoản Quản trị viên chưa đồng ý.

   Xem báo cáo:

   (*) chương trình đã mặc nội dung báo cáo theo ngày hiện tại

   Bước 1: Nhấn vào nút “Doanh thu Hằng ngày”

   Bước 2: Chọn ngày cần xem

   Bước 3: Nhấn vào nút “Nạp dữ liệu”

    Nắm bắt doanh thu hàng ngày

    Kiểm kê hàng hóa dễ dàng

    Có đơn giá cho từng mặt hàng dễ dàng cho việc tính tiền

    Thống kê số lượng và giá bán từng loại thực phẩm trong bàn

    Có thể định lượng nguyên liệu để cho ra thực phẩm

    Kiểm kê được phiếu thu, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu bán lẻ

    Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí quản lý

    Tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng

    Có thể quản lý từ xa

    Hình 1: Hình ảnh kho sản phẩm

    hình 2: Hình ảnh báo cáo kho sản phẩm

    • Đây là bản dùng thử. Với key sử dụng là 5 ngày.

     Trong thời gian này. Nếu bạn không hiểu chỗ nào thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0510 651 3179 để được hướng dẫn hoặc có thể xem hướng dẫn sử dụng ở phần hướng dẫn.

    Cách mở chương trình và nhập thông tin sử dụng

    Bước 1. Khởi động chương trình với biểu tượng từ màn hình.

    Bước 2. Nhập các thông tin đăng nhập

    (*) Chương trình đã mặc định sẵn các thông tin đăng nhập:

    • Tài khoản: agile

    • Mật khẩu: 123456

    • Ca làm việc: SÁNG

    Bước 3. Thay đổi các thông tin của đơn vị sử dụng, và đổi mật khẩu sử dụng.

    Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết => Nhấn vào nút “Lưu” để lưu lại các thông tin của bạn.


    CHỨC NĂNG BÁN LẺ

    Từ Menu chính của chương trình (như hình sau):

    * Cách tạo 1 vị trí mới: vd: Bàn, Phòng, ...

    Bước 1. Chọn vào nút “Vị trí”

    Bước 2. Tại dòng tạo mới: Nhập tên của vị trí cần tạo mới. Nhấn phím “Enter”để tạo thêm 1 dòng khác...

    Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Vị trí” mà bạn vừa nhập vào.

    Cách tạo 1 sản phẩm mới:

    Bước 1: Chọn vào nút “Sản phẩm bán lẻ”

    Bước 2: Tại dòng tạo mới nhập vào các thông tin của sản phẩm như: tên sản phẩm, đơn giá.

    (*) Đánh vào dấu tick ở cột “Hiển thị bán lẻ” nếu bạn đang tạo 1 SP bán lẻ. Để trống nếu sản phẩm đó là 1 nguyên liệu.

    Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Sản phẩm” mà bạn vừa tạo.

    Cách tạo định lương cho 1 sản phẩm:

    Bước 1: Chọn vào nút “Định lượng”

    Bước 2: Chọn 1 sản phẩm bán lẻ

    Bước 3: Chọn 1 nguyên liệu

    Bước 4: Kích vào nút “Chọn sản phẩm”

    (*) có thể chọn thêm nhiều nguyên liệu vào bảng định lượng của 1 sản phẩm bán lẻ.

    + Nhập vào tỷ lệ định lượng: tương ứng ở cột sản phẩm hoặc nguyên liệu.

    Vd: (như hình bên dưới)

    Khi bán lẻ 1 Sản phẩm “Gà” => phần mềm sẽ tự trừ kho: 1 con gà

    Bước 5: Sau khi thêm đầy đủ định lượng => Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại thông tin.

    * Cách Nhập kho Sản phẩm – Nguyên liệu:

    Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu nhập kho”

    Bước 2: Bấm “Tạo mới”

    Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết như: chọn nhà cung cấp, số chứng từ...

    Bước 4: Kích vào dòng tạo mới để nhập sản phẩm cần nhập kho. Sau đó nhập các thông tin như đơn giá, số lượng, chiết khấu.

    (*) Bấm Enter để chuyển vị trí chuột sang cột khác hoặc để hoàn thành thao tác trên dòng đang nhập.

    Bước 5: Bấm nút “Lưu” để lưu lại đơn hàng vừa nhập. Hoặc bấm nút “Xem phiếu” để xem phiếu và tự lưu lun đơn hàng hiện tại.

    *Tạo phiếu bán lẻ:

    Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu bán lẻ”

    Bước 2: Chọn vào 1 vị trí muốn tạo phiếu (vd:bàn 1a)

    Bước 3: Bấm nút “Thêm mới”

    Bước 4: Nhập tên sản phẩm cần tìm

    (*) Có thể bỏ qua bước này nếu bạn đã quen với danh mục sản phẩm.

    Bước 5: Kích vào nút “thêm” (màu đỏ) ở cuối mỗi sản phẩm. Chương trình sẽ gán đơn giá mặc định và số lượng bằng 1 cho sản phẩm đó vào phiếu.

    Bước 6: Thay đổi số lượng theo nhu cầu.

    Bước 7: Bấm nút “Lưu” để lưu lại phiếu vừa tạo (tạm thời)

    (*) Nếu bạn muốn thêm 1 sản phẩm mới vào phiếu thì làm lại như Bước 4 trở đi.

    Thanh toán phiếu bán lẻ

    Bước 1: Chọn vào vị trí cần thanh toán (ví dụ: bàn 1a)

    Bước 2: Nhấn nút “Thanh toán”

    Bước 3: Nhấn “In phiếu” (để in phiếu thanh toán) hoặc “Xem phiếu” (nếu không cần in)

    (*) Sau khi nhấn thanh toán. Phiếu vừa chọn sẽ được ghi nhận vào doanh thu. Các tài khoản của nhân viên sẽ không còn được chỉnh sửa nếu tài khoản Quản trị viên chưa đồng ý.

    Xem báo cáo:

    (*) chương trình đã mặc nội dung báo cáo theo ngày hiện tại

    Bước 1: Nhấn vào nút “Doanh thu Hằng ngày”

    Bước 2: Chọn ngày cần xem

    Bước 3: Nhấn vào nút “Nạp dữ liệu”

     Nắm bắt doanh thu hàng ngày

     Biết được vị trí từng bàn

     Có đơn giá cho từng mặt hàng dễ dàng cho việc tính tiền

     Thống kê số lượng và giá bán từng loại đồ ăn, đồ uống trong bàn

     Có thể định lượng nguyên liệu để cho ra thực phẩm

     Kiểm kê được phiếu thu, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu bán lẻ

     Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí quản lý

     Tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng

     Có thể quản lý từ xa

     Hình 1: Hình ảnh kho sản phẩm

     hình 2: Hình ảnh báo cáo kho sản phẩm

     • Đây là bản dùng thử. Với key sử dụng là 5 ngày.

      Trong thời gian này. Nếu bạn không hiểu chỗ nào thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0510 651 3179 để được hướng dẫn hoặc có thể xem hướng dẫn sử dụng ở phần hướng dẫn.

     Cách mở chương trình và nhập thông tin sử dụng

     Bước 1. Khởi động chương trình với biểu tượng từ màn hình.

     Bước 2. Nhập các thông tin đăng nhập

     (*) Chương trình đã mặc định sẵn các thông tin đăng nhập:

     • Tài khoản: agile

     • Mật khẩu: 123456

     • Ca làm việc: SÁNG

     Bước 3. Thay đổi các thông tin của đơn vị sử dụng, và đổi mật khẩu sử dụng.

     Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết => Nhấn vào nút “Lưu” để lưu lại các thông tin của bạn.


     CHỨC NĂNG BÁN LẺ

     Từ Menu chính của chương trình (như hình sau):

     * Cách tạo 1 vị trí mới: vd: Bàn, Phòng, ...

     Bước 1. Chọn vào nút “Vị trí”

     Bước 2. Tại dòng tạo mới: Nhập tên của vị trí cần tạo mới. Nhấn phím “Enter”để tạo thêm 1 dòng khác...

     Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Vị trí” mà bạn vừa nhập vào.

     Cách tạo 1 sản phẩm mới:

     Bước 1: Chọn vào nút “Sản phẩm bán lẻ”

     Bước 2: Tại dòng tạo mới nhập vào các thông tin của sản phẩm như: tên sản phẩm, đơn giá.

     (*) Đánh vào dấu tick ở cột “Hiển thị bán lẻ” nếu bạn đang tạo 1 SP bán lẻ. Để trống nếu sản phẩm đó là 1 nguyên liệu.

     Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Sản phẩm” mà bạn vừa tạo.

     Cách tạo định lương cho 1 sản phẩm:

     Bước 1: Chọn vào nút “Định lượng”

     Bước 2: Chọn 1 sản phẩm bán lẻ

     Bước 3: Chọn 1 nguyên liệu

     Bước 4: Kích vào nút “Chọn sản phẩm”

     (*) có thể chọn thêm nhiều nguyên liệu vào bảng định lượng của 1 sản phẩm bán lẻ.

     + Nhập vào tỷ lệ định lượng: tương ứng ở cột sản phẩm hoặc nguyên liệu.

     Vd: (như hình bên dưới)

     Khi bán lẻ 1 Sản phẩm “Gà” => phần mềm sẽ tự trừ kho: 1 con gà

     Bước 5: Sau khi thêm đầy đủ định lượng => Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại thông tin.

     * Cách Nhập kho Sản phẩm – Nguyên liệu:

     Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu nhập kho”

     Bước 2: Bấm “Tạo mới”

     Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết như: chọn nhà cung cấp, số chứng từ...

     Bước 4: Kích vào dòng tạo mới để nhập sản phẩm cần nhập kho. Sau đó nhập các thông tin như đơn giá, số lượng, chiết khấu.

     (*) Bấm Enter để chuyển vị trí chuột sang cột khác hoặc để hoàn thành thao tác trên dòng đang nhập.

     Bước 5: Bấm nút “Lưu” để lưu lại đơn hàng vừa nhập. Hoặc bấm nút “Xem phiếu” để xem phiếu và tự lưu lun đơn hàng hiện tại.

     *Tạo phiếu bán lẻ:

     Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu bán lẻ”

     Bước 2: Chọn vào 1 vị trí muốn tạo phiếu (vd:bàn 1a)

     Bước 3: Bấm nút “Thêm mới”

     Bước 4: Nhập tên sản phẩm cần tìm

     (*) Có thể bỏ qua bước này nếu bạn đã quen với danh mục sản phẩm.

     Bước 5: Kích vào nút “thêm” (màu đỏ) ở cuối mỗi sản phẩm. Chương trình sẽ gán đơn giá mặc định và số lượng bằng 1 cho sản phẩm đó vào phiếu.

     Bước 6: Thay đổi số lượng theo nhu cầu.

     Bước 7: Bấm nút “Lưu” để lưu lại phiếu vừa tạo (tạm thời)

     (*) Nếu bạn muốn thêm 1 sản phẩm mới vào phiếu thì làm lại như Bước 4 trở đi.

     Thanh toán phiếu bán lẻ

     Bước 1: Chọn vào vị trí cần thanh toán (ví dụ: bàn 1a)

     Bước 2: Nhấn nút “Thanh toán”

     Bước 3: Nhấn “In phiếu” (để in phiếu thanh toán) hoặc “Xem phiếu” (nếu không cần in)

     (*) Sau khi nhấn thanh toán. Phiếu vừa chọn sẽ được ghi nhận vào doanh thu. Các tài khoản của nhân viên sẽ không còn được chỉnh sửa nếu tài khoản Quản trị viên chưa đồng ý.

     Xem báo cáo:

     (*) chương trình đã mặc nội dung báo cáo theo ngày hiện tại

     Bước 1: Nhấn vào nút “Doanh thu Hằng ngày”

     Bước 2: Chọn ngày cần xem

     Bước 3: Nhấn vào nút “Nạp dữ liệu”

      Nắm bắt tồn kho, bổ sung hàng hóa kịp thời

      Kiểm kê hàng hóa dễ dàng

      Thống kê chi tiết các giao dịch chuyển kho

      Cân bằng kho

      Có thể biết công nợ dễ dàng

      Biết được doanh số bán và số lượng xuất bán

      Biết được số lượng đã nhập và đã xuất

      Biết được thời gian nhập, xuất

      In được phiếu xuất kho

      In được sỉ, lẻ và giá online

      Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí quản lý

      Tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng

      Có thể quản lý từ xa

      Hình 1: Hình ảnh kho sản phẩm

      hình 2: Hình ảnh báo cáo kho sản phẩm

      • Đây là bản dùng thử. Với key sử dụng là 5 ngày.

       Trong thời gian này. Nếu bạn không hiểu chỗ nào thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0510 651 3179 để được hướng dẫn hoặc có thể xem hướng dẫn sử dụng ở phần hướng dẫn.

      Cách mở chương trình và nhập thông tin sử dụng

      Bước 1. Khởi động chương trình với biểu tượng từ màn hình.

      Bước 2. Nhập các thông tin đăng nhập

      (*) Chương trình đã mặc định sẵn các thông tin đăng nhập:

      • Tài khoản: agile

      • Mật khẩu: 123456

      • Ca làm việc: SÁNG

      Bước 3. Thay đổi các thông tin của đơn vị sử dụng, và đổi mật khẩu sử dụng.

      Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết => Nhấn vào nút “Lưu” để lưu lại các thông tin của bạn.


      CHỨC NĂNG BÁN LẺ

      Từ Menu chính của chương trình (như hình sau):

      * Cách tạo 1 vị trí mới: vd: Bàn, Phòng, ...

      Bước 1. Chọn vào nút “Vị trí”

      Bước 2. Tại dòng tạo mới: Nhập tên của vị trí cần tạo mới. Nhấn phím “Enter”để tạo thêm 1 dòng khác...

      Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Vị trí” mà bạn vừa nhập vào.

      Cách tạo 1 sản phẩm mới:

      Bước 1: Chọn vào nút “Sản phẩm bán lẻ”

      Bước 2: Tại dòng tạo mới nhập vào các thông tin của sản phẩm như: tên sản phẩm, đơn giá.

      (*) Đánh vào dấu tick ở cột “Hiển thị bán lẻ” nếu bạn đang tạo 1 SP bán lẻ. Để trống nếu sản phẩm đó là 1 nguyên liệu.

      Bước 3. Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại danh sách “Sản phẩm” mà bạn vừa tạo.

      Cách tạo định lương cho 1 sản phẩm:

      Bước 1: Chọn vào nút “Định lượng”

      Bước 2: Chọn 1 sản phẩm bán lẻ

      Bước 3: Chọn 1 nguyên liệu

      Bước 4: Kích vào nút “Chọn sản phẩm”

      (*) có thể chọn thêm nhiều nguyên liệu vào bảng định lượng của 1 sản phẩm bán lẻ.

      + Nhập vào tỷ lệ định lượng: tương ứng ở cột sản phẩm hoặc nguyên liệu.

      Vd: (như hình bên dưới)

      Khi bán lẻ 1 Sản phẩm “Gà” => phần mềm sẽ tự trừ kho: 1 con gà

      Bước 5: Sau khi thêm đầy đủ định lượng => Bấm vào nút “Lưu” để lưu lại thông tin.

      * Cách Nhập kho Sản phẩm – Nguyên liệu:

      Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu nhập kho”

      Bước 2: Bấm “Tạo mới”

      Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết như: chọn nhà cung cấp, số chứng từ...

      Bước 4: Kích vào dòng tạo mới để nhập sản phẩm cần nhập kho. Sau đó nhập các thông tin như đơn giá, số lượng, chiết khấu.

      (*) Bấm Enter để chuyển vị trí chuột sang cột khác hoặc để hoàn thành thao tác trên dòng đang nhập.

      Bước 5: Bấm nút “Lưu” để lưu lại đơn hàng vừa nhập. Hoặc bấm nút “Xem phiếu” để xem phiếu và tự lưu lun đơn hàng hiện tại.

      *Tạo phiếu bán lẻ:

      Bước 1: Chọn vào mục “Phiếu bán lẻ”

      Bước 2: Chọn vào 1 vị trí muốn tạo phiếu (vd:bàn 1a)

      Bước 3: Bấm nút “Thêm mới”

      Bước 4: Nhập tên sản phẩm cần tìm

      (*) Có thể bỏ qua bước này nếu bạn đã quen với danh mục sản phẩm.

      Bước 5: Kích vào nút “thêm” (màu đỏ) ở cuối mỗi sản phẩm. Chương trình sẽ gán đơn giá mặc định và số lượng bằng 1 cho sản phẩm đó vào phiếu.

      Bước 6: Thay đổi số lượng theo nhu cầu.

      Bước 7: Bấm nút “Lưu” để lưu lại phiếu vừa tạo (tạm thời)

      (*) Nếu bạn muốn thêm 1 sản phẩm mới vào phiếu thì làm lại như Bước 4 trở đi.

      Thanh toán phiếu bán lẻ

      Bước 1: Chọn vào vị trí cần thanh toán (ví dụ: bàn 1a)

      Bước 2: Nhấn nút “Thanh toán”

      Bước 3: Nhấn “In phiếu” (để in phiếu thanh toán) hoặc “Xem phiếu” (nếu không cần in)

      (*) Sau khi nhấn thanh toán. Phiếu vừa chọn sẽ được ghi nhận vào doanh thu. Các tài khoản của nhân viên sẽ không còn được chỉnh sửa nếu tài khoản Quản trị viên chưa đồng ý.

      Xem báo cáo:

      (*) chương trình đã mặc nội dung báo cáo theo ngày hiện tại

      Bước 1: Nhấn vào nút “Doanh thu Hằng ngày”

      Bước 2: Chọn ngày cần xem

      Bước 3: Nhấn vào nút “Nạp dữ liệu”

       Công nghệ- Kỹ thuật

       Áp dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới vào trong quy trình sản xuất phần mềm.

       Kinh nghiệm- Kỹ năng

       Đội ngũ nhân viên có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.

       Thiết kế chuyên nghiệp

       Giao diện luôn được thực hiện tỉ mỉ, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng.

       Bảo mật thông tin

       Bảo mật được đặt lên hàng đầu trong quá trình phát triển, nâng cấp và bảo trì sản phẩm.

       Giá thành cạnh tranh

       Với chất lượng và dịch vụ tốt nhưng giá cả luôn phù hợp với khả năng của khách hàng.

       Chăm sóc khách hàng

       Nhân viên tư vấn viên chuyên nghiệp, hỗ trợ, tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng.

       Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.

       Food truck fixie locavore, accusamus mcsweeney's marfa nulla single-origin coffee squid. Exercitation +1 labore velit, blog sartorial PBR leggings next level wes anderson artisan four loko farm-to-table craft beer twee. Qui photo booth letterpress, commodo enim craft beer mlkshk aliquip jean shorts ullamco ad vinyl cillum PBR. Homo nostrud organic, assumenda labore aesthetic magna delectus mollit. Keytar helvetica VHS salvia yr, vero magna velit sapiente labore stumptown. Vegan fanny pack odio cillum wes anderson 8-bit, sustainable jean shorts beard ut DIY ethical culpa terry richardson biodiesel. Art party scenester stumptown, tumblr butcher vero sint qui sapiente accusamus tattooed echo park.

       Etsy mixtape wayfarers, ethical wes anderson tofu before they sold out mcsweeney's organic lomo retro fanny pack lo-fi farm-to-table readymade. Messenger bag gentrify pitchfork tattooed craft beer, iphone skateboard locavore carles etsy salvia banksy hoodie helvetica. DIY synth PBR banksy irony. Leggings gentrify squid 8-bit cred pitchfork. Williamsburg banh mi whatever gluten-free, carles pitchfork biodiesel fixie etsy retro mlkshk vice blog. Scenester cred you probably haven't heard of them, vinyl craft beer blog stumptown. Pitchfork sustainable tofu synth chambray yr.

       Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.

       Food truck fixie locavore, accusamus mcsweeney's marfa nulla single-origin coffee squid. Exercitation +1 labore velit, blog sartorial PBR leggings next level wes anderson artisan four loko farm-to-table craft beer twee. Qui photo booth letterpress, commodo enim craft beer mlkshk aliquip jean shorts ullamco ad vinyl cillum PBR. Homo nostrud organic, assumenda labore aesthetic magna delectus mollit. Keytar helvetica VHS salvia yr, vero magna velit sapiente labore stumptown. Vegan fanny pack odio cillum wes anderson 8-bit, sustainable jean shorts beard ut DIY ethical culpa terry richardson biodiesel. Art party scenester stumptown, tumblr butcher vero sint qui sapiente accusamus tattooed echo park.

       Etsy mixtape wayfarers, ethical wes anderson tofu before they sold out mcsweeney's organic lomo retro fanny pack lo-fi farm-to-table readymade. Messenger bag gentrify pitchfork tattooed craft beer, iphone skateboard locavore carles etsy salvia banksy hoodie helvetica. DIY synth PBR banksy irony. Leggings gentrify squid 8-bit cred pitchfork. Williamsburg banh mi whatever gluten-free, carles pitchfork biodiesel fixie etsy retro mlkshk vice blog. Scenester cred you probably haven't heard of them, vinyl craft beer blog stumptown. Pitchfork sustainable tofu synth chambray yr.

       Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.

       Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.

       Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.

       Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.

       Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui..